Verenigingen denken jullie aan de AVG-wet.

Dit jaar start de nieuwe privacywet echt. Op 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige regelgeving omtrent privacy. Binnen de EU bestaan nu nog verschillen, met de AVG is er straks één privacywet voor de hele Europese Unie.

Dit heeft zeker ook gevolgen voor verenigingen, sportclubs en vrijwilligersorganisaties. Want vanaf 25 mei gaat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet handhaven. Met andere woorden, als vereniging moet je aan de wet voldoen. Anders kan je op de vingers getikt worden.

Waarom een nieuwe wet?

Eigenlijk is deze wet al in 2016 in werking getreden, maar straks wordt er ook echt actief gehandhaafd. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG.

De nieuwe wet geldt voor alle bedrijven, organisaties en verenigingen die persoonsgegevens vastleggen. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. De wet sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd.

Concreet voor verenigingen.

Er gaat dus veel veranderen, vooral op het gebied hoe je met persoonsgegevens omgaat en hoe je die bewaart. Dit verloopt via nieuwe regels en standaarden. Deze zijn ook allemaal van invloed op verenigingen en vragen om een grote inspanning. Concreet heeft de wet op vier domeinen grote invloed, namelijk:
• Juridisch
• ICT
• Interne procedures
• Opleiding

Juridisch: Er moeten veel zaken opnieuw juridisch worden vastgelegd zodat ze weer aansluiten bij de nieuwe wet. Denk bijvoorbeeld aan je privacybeleid, contracten met externe partijen en je ICT-partners voor bijvoorbeeld de website.

ICT: De nieuwe wet gaat ook over hoe je gegevens veilig opslaat. Dus hoe ga je om met je back-ups en je cloud-oplossingen? En zijn je virus- softwarescanners up-to-date? Dat is namelijk nodig om de veiligheid van de opslag van gegevens te waarborgen.

Interne procedures: Binnen de club of vereniging leg je ook veel gegevens vast, zoals de ledenadministratie, betalingsgegevens en speler-volg-systemen. De nieuwe wet heeft betrekking op de procedures om dit te veilig te regelen. Want hoe ga je om met gegevens van ex-leden en wie heeft toegang tot welke informatie?

Opleiding: De nieuwe regels en procedures moeten ook bekend zijn bij de leden. Want wat mogen zij nou wel en niet meer doen? En nog belangrijker, bij wie ligt welke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Hierover zal je de leden moeten informeren.

Begin op tijd!

Dit zijn in een notendop de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet. Het is al bij al best een grote verandering die behoorlijk wat inspanningen en tijd vragen. Daarom is het slim om hier op tijd mee te beginnen. Bij Editoo zijn we er ook druk mee bezig. Al onze klanten ontvangen binnenkort een geüpdatet uitgave van de algemene voorwaardaarden, die is aangepast aan de nieuwe regelgeving.

De komende weken zullen we nog meer blogs wijden aan deze nieuwe wet. Mocht je als vereniging ondersteuning willen bij alle veranderingen dan zijn er verschillende commerciële partijen die je hierbij kunnen ondersteunen. Een hiervan is avgverenigingen.nl. Veel succes in ieder geval!

De zomerperiode: tijd voor de zomerklusjes

lees meer

Clubliefde! Bestaat dat tegenwoordig nog?

Een magazine vol opmaakinspiratie.

Een magazine vol opmaakinspiratie. Bij Editoo brengen we met regelmaat zelf ook een magazine uit....
lees meer
editoo-het-papieren-geheugensteuntje

Het papieren geheugensteuntje.

Het papieren geheugensteuntje. Ik wil graag een lans breken voor papier als geheugensteuntje. Dez...
lees meer
editoo-sealen-hoe-milieuvriendelijk-is-dat-eigenlijk

Sealen, hoe milieuvriendelijk is dat eigenlijk?

Sealen, hoe milieuvriendelijk is dat eigenlijk? Bij Editoo zijn we dol op kritische klanten, zij ...
lees meer
editoo-mvo-magazine-maken-clubblad-maken-editoo

MVO, Werken op niveau bij editoo.

MVO, Werken op niveau bij editoo. Regelmatig komen klanten bij editoo op bezoek. Ze krijgen dan e...
lees meer