Nader uitgelegd, het voorwoord en het colofon.

Regelmatig krijg ik de vraag: is een voorwoord en colofon echt nodig voor ons clubblad. Kunnen we niet zonder? In het colofon staat altijd hetzelfde en het schrijven van het voorwoord is niet de hobby van de voorzitter. Waarom zitten beide eigenlijk in een clubblad?

Een goede vraag, waar niet een panklaar antwoord op te geven is. Persoonlijk vind ik het belangrijk om beide onderdelen in leven te houden. Het zorgt voor herkenbaarheid en het geeft belangrijke informatie aan de leden en andere geïnteresseerden. Wel denk ik dat je een stuk creatiever om kunt gaan met beide instituten in je clubblad.

Voor de herkenbaarheid van je blad is het belangrijk dat er op een aantal vaste plekken vaste onderdelen en rubrieken staan. Het voorwoord en het colofon zijn hiervan de twee belangrijkste. De lezer weet direct welke informatie hij waar kan vinden.

De waarde van het voorwoord.

Het voorwoord komt van de voorzitter of de redactie en is de ‘opening’ van het blad. Het is een inleiding waarin bijvoorbeeld wordt ingegaan op de ontwikkelingen binnen de club, het clubblad kort wordt samengevat, of waarin aandacht wordt gevraagd voor belangrijke punten. Bij editoo zie ik veel voorwoorden de revue passeren. Daarin valt op dat bijna iedere vereniging het voorwoord anders invult.

Sowieso verschilt de lengte aanzienlijk, van een paar woorden tot zelfs twee pagina’s. Persoonlijk ben ik meer geïnteresseerd in de inhoud. Wat wordt er wel en juist niet geschreven. Het voorwoord vertelt vaak veel over de vereniging. Wat is het taalgebruik, wat is de toon (grappig, serieus of juist emotioneel) en staat er een foto bij of niet? Alles bij elkaar is het voorwoord het eerste beeld van de vereniging. En zo ervaart de lezer het ook!

De taak van het colofon.

Waar het voorwoord een explosie van creativiteit kan zijn, is het colofon meer zakelijk. De belangrijkste taak: het mededelen van belangrijke informatie over het clubblad en de vereniging. Maar het is meer, het is ook dé plek waar de redactie en het bestuur de ‘credits’ krijgen voor hun werkzaamheden. Veel potentiële adverteerders en sponsoren checken het colofon voor de juiste contactpersoon, mogelijke tarieven, verspreidingsgebied en oplage. Zorg dus dat deze gegevens hier staan. En misschien is het wel slim om hier meteen een advertentievoorstel te doen: een propositie!

Creatieve oplossingen.

De afgelopen jaren heb ik bij editoo een aantal opvallende, creatieve en aangrijpende ‘acties’ rondom het voorwoord en de functie van het voorwoord gezien. Ik deel ze graag.

Creatief: Bij het creatieve verhaaltje van de voorzitter, waarin hij het belang van alle leden en hun betrokkenheid benadrukte, stond een afbeelding waarin de pasfotootjes van de leden samen het logo van de club vormden.

Opvallend: Bij een kerk verzorgt iedere keer een ander kerklid samen met de pastoor het voorwoord. Dit is een kort en ludiek vraag-antwoordgesprek over de afgelopen maand. Een mooie manier om de ontwikkelingen in de kerkgemeenschap samen te vatten.

Aangrijpend: Het voorwoord als lege pagina. Bij een vereniging was de vrouw van de voorzitter onverwachts overleden. Als voorwoord werd er een lege pagina afgedrukt. Dit om symbolisch het gemis weer te geven!

Nog even voor de editoo-gebruikers.

We kunnen de ‘vaste’ plek voor het voorwoord, inhoudsopgave en colofon vastzetten in de template. Dit maakt het maken van het blad een stuk eenvoudiger!

Wat zijn jouw Nederlandse skills?

lees meer

Vier mythen over papier doorgeprikt

Vier mythen over papier doorgeprikt Begin augustus werd bekend dat ‘Earth Overshoot Day’ nog nooi...
lees meer

AVG-wet, de gevolgen voor verenigingen.

AVG-wet, de gevolgen voor verenigingen. De nieuwe privacywet AVG treedt vanaf 25 mei in werking. ...
lees meer
editoo-verenigingen-denken-jullie-aan-de-avg-wet

Verenigingen denken jullie aan de AVG-wet.

Verenigingen denken jullie aan de AVG-wet. Dit jaar start de nieuwe privacywet echt. Op 25 mei 20...
lees meer
editoo-hergebruiken-of-nieuw-kopen-1

Hergebruiken of nieuw kopen?

Hergebruiken of nieuw kopen? En hoe we ons daardoor laten inspireren. Bij veel oldtimervereniging...
lees meer

Inspiratie: irritatie aan de bladblazer.

Inspiratie: irritatie aan de bladblazer. Ken je dat gevoel? Je zit op kantoor of thuis aan de keu...
lees meer